restrukturyzacje

Nie stronimy od angażowania się w sytuacje trudne, gdzie brak płynności powoduje lawinowe spiętrzenie problemów przedsiębiorstwa. Mamy na tym polu sporo doświadczeń i sukcesów; rozumiemy na jakim etapie przedsiębiorstwo w kryzysie obecnie się znajduje i dobieramy właściwe do sytuacji środki: negocjujemy z wierzycielami (dostawcy, podmioty finansujące), wprowadzamy adekwatne oszczędności operacyjne, przeprowadzamy stosownie do potrzeb postępowanie restrukturyzacyjne (formalne lub nieformalne) bądź upadłościowe, w tym najbardziej korzystną, przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack)  – znajdujemy również inwestora (kupującego) na takie przedsiębiorstwo.


Wróć do strony usługi →

  • EN