finansowanie rozwoju

Pomagamy naszym klientom w pozyskaniu finansowania dłużnego do celów:

  • obrotowych – na finansowanie działalności bieżącej
  • rozwojowych (inwestycyjne) – rozbudowa mocy produkcyjnych, zakup parku maszynowego
  • akwizycji innych podmiotów
  • rekapitalizacji – pozwalającego przy dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na realizację części wartości biznesu bez pozbywania się przez właścicieli udziałów
  • sukcesji – na spłacenie określonej grupy sukcesorów, by pozostali mogli przejąć biznes (wolny od roszczeń).

Przeprowadzamy również refinansowania w celu istotnego zmniejszenia kosztów finansowych biznesu.
 
Utrzymujemy dobre relacje z większością banków w Polsce, jak również z polskimi i europejskimi funduszami dłużnymi. Rozumiemy kryteria decyzyjne instytucji finansowych i znamy ich warunki brzegowe udzielania finansowania co pozwala nam osiągnąć dla naszych klientów maksymalnie dostępny bezpieczny poziom finansowania przy możliwie najlepszych warunkach kredytowych.
 
Przeprowadzamy cały proces pozyskania finansowania od A do Z, przygotowujemy dokumenty informacyjne, modele i projekcje finansowe, symulacje kowenantów, obsługujemy prawnie proces negocjacji umów kredytowych i umów zabezpieczeń, dopełniamy formalności związanych z zabezpieczeniami.


Wróć do strony usługi →

  • EN