doradztwo transakcyjne

badanie due diligence

Badanie due diligence (DD) to szczegółowa weryfikacja bieżącego stanu przedsiębiorstwa, przeprowadzana przez inwestora przed transakcją w celu potwierdzenia jego zrozumienia sytuacji biznesu. Jego odmianą jest vendor due diligence, przygotowany przez sprzedającego jako usystematyzowany zbiór informacji o przedsiębiorstwie na użytek badania DD przez inwestora. Najczęściej DD obejmuje obszary: finansowy, prawny, podatkowy i rynkowy (komercyjny), często również organizacyjny, technologiczny, środowiskowy.
Dzięki naszemu wykwalifikowanemu zespołowi o wieloletnim doświadczeniu transakcyjnym i inwestycyjnym zapewniamy pełną obsługę DD prawnego i finansowego. Wykraczamy przy tym poza standardowy poziom usługi dostępny na rynku, osadzając całość badania w bardziej biznesowym kontekście. W zakresie DD finansowego możemy zaoferować analizę strategiczną pozycji przedsiębiorstwa i możliwe kierunki rozwoju biznesu oraz ocenę atrakcyjności inwestycji i analizy scenariuszowe zwrotu, dostarczając argumentów do negocjacji ceny zakupu i struktury transakcji. W zakresie DD prawnego – korzystając z prawników-specjalistów z wielu dziedzin – możemy bardzo szczegółowo przeanalizować zagadnienia prawne na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, wyszukując potencjalnych zagrożeń i ryzyk prawnych. Jest to niezwykle ważne w przypadku, gdy w sprzedawanym biznesie nie dokonywano na bieżąco analiz prowadzonej działalności ze stale zmieniającymi się regulacjami.
Utrzymujemy relacje z najlepszymi rynkowymi ekspertami z dziedziny podatków, zarządzania, technologii i środowiska, wobec oczekiwań klienta jesteśmy zawsze w stanie polecić właściwy podmiot do przeprowadzenia wyczerpującego DD z danego obszaru.

 

wycena wartości przedsiębiorstwa

Określenie wartości przedsiębiorstwa jest kluczowym punktem wyjścia w transakcjach akwizycyjnych, zarówno z perspektywy kupującego jak i sprzedającego biznes.

Wycena stanowi bazę do negocjacji ceny, struktury i warunków transakcji. Sprzedającemu dostarcza informacji, oddzielonej od emocji i osobistych sądów, o możliwej do uzyskania cenie sprzedaży i jest merytoryczną podstawą do jej maksymalizacji. Podobnie dla kupującego, jest ona narzędziem do wynegocjowania najlepszych możliwych warunków zakupu, wskazuje też na kluczowe obszary kształtujące wartość przedsiębiorstwa w długim okresie i możliwe do osiągnięcia zwroty z inwestycji w dany biznes.

Zajmujemy się sporządzaniem modeli finansowych i wycen na potrzeby transakcji akwizycyjnych zarówno po stronie kupującego biznes jak i sprzedającego.

W swojej pracy stosujemy uznane na rynku inwestycyjnym metody, właściwe do obrotu profesjonalnego i dopasowane do charakteru inwestora (finansowy, branżowy, indywidualny), uwzględniające ich odmienne oczekiwania związane z transakcją, jej celem i potencjalnym z niej zwrotem.


Wróć do strony usługi →

  • EN