Jan Franciszek Gajewski

Partner Zarządzający, założyciel IG Capital

18 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa prawnego polskim przedsiębiorcom i inwestorom zagranicznym.

Specjalizuje się w przejęciach, reorganizacjach i restrukturyzacjach przedsiębiorstw i szeroko pojętym prawie gospodarczym. Prowadził ponad 100 transakcji zakupu, sprzedaży i reorganizacji przedsiębiorstw. Ma bogate doświadczenia w monitorowaniu spółek i wspieraniu budowy ich wartości oraz zabezpieczeniu prawnym wspólników i członków zarządów. Członek rad nadzorczych m.in. spółek objętych regulacjami ustawy o zasadach zarządzenia mieniem państwowym.

Jest założycielem i wspólnikiem zarządzającym 20-osobowej Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy. Ponadto koordynuje powstanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Gospodarczej. W przeszłości wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz absolwent programu Legal MBA.


Wróć do strony zespół →

  • EN